BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN HEPATH, HẠ MEN GAN DƯỚI 1 THÁNG

 

 

Cao khô Diệp hạ châu đắng

150 mg

Cao khô Nhân trần

100 mg

Cao khô Xuyên tâm liên

50 mg

Phụ liệu: Vỏ nang gelatin, lactose, talc, magnesium stearate.

Đã thêm vào giỏ hàng